De ce bugetarea participativă?

//De ce bugetarea participativă?
Bugetare participativa Alba Iulia
  • Bugetarea participativă este o formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Este un un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber, contribuind astfel la descentralizarea deciziei publice în avantajul cetățenilor.
  • Totodată, este și un instrument foarte util de comunicare, prin intermediul căruia municipiul va încuraja cetățenii orașului să identifice neajunsurile anumitor zone ale urbei și să propună rezolvarea problemelor prin soluții concrete și bugete dedicate.
  • Platforma de bugetare participativă va implica cetățenii orașului Alba Iulia în angrenajul democratic de deliberare și luare a deciziilor pentru stabilirea celor mai bune modalități de cheltuire a banilor publici destinați rezolvării unor probleme, înfrumusețării și îmbunătățirii arealului urban.
  • Prin intermediul platformei, cetățenii pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai placută în zona unde locuiesc sau în alte zone ale orașului, să participe activ la stabilirea priorităților în cheltuirea banilor publici, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.
  • Procesul pe care il presupune implicarea în luarea de decizii din partea comunității prin vot liber și independent oferă oportunitatea și dreptul civic de asumare de către comunitate a rolului de motor decizional și de participant activ în identificarea, definirea, modul de abordare și rezolvarea problemelor orașului.
  • Propunerile de proiecte pot viza modernizarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale), amenajare de spații verzi, locuri de joacă, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației, amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, infrastructură educațională și/sau de sănătate, infrastructură cultural/sportivă/socială, digitalizare.
  • Sub formă de vot, cetățenii vor putea decide o ierarhie a nevoilor conform propunerilor publicate și le vor putea alege pe cele mai solide pentru a fi implementate. În acest fel, platforma de bugetare participativă va oferi cetățenilor posibilitatea de a aloca resurse, de a prioritiza cheltuirea bugetelor alocate pe nevoile identificate și de a monitoriza, totodată, cheltuielile implicate.
  • Bugetarea participativă permite comunității să devină actorul principal în promovarea inițiativelor locale și beneficiarul materializării acestora.
  • Bugetarea participativă este un instrument eficient de transparentizare, pentru că implică în mod direct membrii comunității în procesul decizional central. Credem că talentele multor arhitecți, designeri sau oameni cu imaginație vor fi suscitate și implicate în procesul decizional de revigorare urbană.

Niciun comentariu încă.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.