Lista proiectelor respinse

//Lista proiectelor respinse

Felicitări pentru efortul depus în încercarea de a aduce o schimbare în comunitatea noastră. Ne bucurăm că ați ales să fiți activi și vă asigurăm că ne dorim să sprijinim toate inițiativele care aduc plus valoare orașului nostru. Chiar dacă cele 13 proiecte nu au întrunit condițiile de participare la competiție, nu renunțați! Vă așteptăm cu alte inițiative pentru sesiunea II, de anul viitor.

1. ”Asfaltare Str. Turnătoriei”

·         Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

·         Deponent: Popa Ana

Motivare:

Proiectul propus este deja în implementare prin fonduri europene și cuprinde străzile Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, prin care se vor realiza:

-24 Stații de transport public construite/modernizate

– 6,525 km piste/trasee pentru biciclete construite

– 11,408 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse

– 595 Aliniamente de arbori și arbuști plantați

– 8,910 km benzi separate pentru mijloace de transport construite

– 38 camere video instalate

– 6 stații de închiriere biciclete, de tip Bike-Sharing fiecare dintre ele având 10 biciclete

– 3 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit

– 6,549 km infrastructură rutieră utilizate de transportul public

De asemenea, Str. Turnătoriei este prinsă și în proiectul care vizează reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia, urmând ca întregul sistem de iluminat de pe strada Turnătoriei să fie unul pe led. Tot pe strada Turnătoriei vor fi echipate și 2 treceri de pietoni cu iluminat inteligent și sistem de telegestiune cu senzori de prezență.

2.”Crearea de infrastructură pentru stimularea economică și socială a localității limitrofe Oarda prin turism și sport și mărirea siguranței rutiere și a accesibilității zonei”

·         Domeniu: Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației

·         Deponent: Claudiu Chindriș

Motivare:

Proiectul nu se încadrează deoarece ați suprapus mai multe idei de proiecte în cadrul unui singur proiect deși regulamentul prevede că un aplicant poate depune o singură idee de proiect pe un domeniu. De asemenea, nu este realistic bugetul pentru o asemenea investiție.

Având în vedere că normele de proiectare nu mai permit marcarea pistelor de biciclete pe carosabil (fiind obligatorie delimitarea și montarea infrastructurii de siguranță pentru bicicliști), la momentul acesta proiectul în forma propusă nu poate fi implementat. Având în vedere că sunt mai multe idei de proiecte o să analizăm punctual înafara acestui proces de bugetare participativă, pentru a testa fezabilitatea acestora în planurile de dezvoltare ale municipalității.

3. ”Planul rețelei de transport alternativ”

·         Domeniu: Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației

·         Deponent: Radu Alexandroiu

Motivare:

La nivelul zonei propuse sunt amplasamente care se suprapun cu proiecte ale municipalității aflate deja în implementare pentru care sunt deja alocate fondurile necesare. Astfel, prin cele 2 proiecte aflate în implementare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, O.S. 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, se vor amenaja și pistele de biciclete care vor asigura un sistem integrat de piste de biciclete la nivelul comunității locale. Indicatorii de rezultat ai celor 2 proiecte sunt:

– 35 Stații de transport public construite/modernizate

– 16 km piste/trasee pentru biciclete construite

– 26 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse

– 800 Aliniamente de arbori și arbuști plantați

– 19 km benzi separate pentru mijloace de transport public construite

– 85 camere video instalate

– 18 stații de închiriere biciclete, de tip Bike-Sharing cu un nr. total de 300 biciclete semielectrice

– 6 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit

St   Străzile vizate de cele 2 proiecte: https://drive.google.com/file/d/1HokDGnKoVPyrHtKhLFZ4N4jKalHKwiqm/view?usp=sharing.

Lotul 3 de mobilitate reflectat în harta atașată este de asemenea cuprins în lista de investiții a Municipiului Alba Iulia prioritizat pentru a beneficia de fonduri nerambursabile, al cărui contract de finanțare încă nu este semnat.

4. ”Amenajare parcare”

·         Domeniu: Amenajare spații publice

·         Deponent: Cornel Goia

Motivare:

Proiectul propus nu se încadrează, deși este în acord cu planurile municipalității, deoarece terenul figurează în registrul zonelor verzi și poate fi amenajat doar ca zonă verde/parc/zonă de agrement. O parte a terenului în cauză este proprietate privată a unei persoane fizice și o altă parte este în proprietatea municipiului. Ambele terenuri sunt deja discutate în cadrul unui Plan Urbanistic Zonal propus de proprietarul terenului, care reglementează și o zonă de parcare de aproximativ 60 de locuri din care aproximativ 30 sunt cu destinația de a rezolva locatarii blocului adiacent (cel cu cafeneaua Zoco) iar celelalte 30 sunt parcări publice. Dacă acest proiect se concretizează, atunci scopul propunerii dumneavoastră va fi atins. În ceea ce privește apartenența terenului la registrul zonelor verzi – într-adevăr legea e imperativă în acest sens – schimbarea funcțiunii pe terenul în cauză implică o procedură de durată, care angrenează mai multe instituții publice, dar nu înseamnă că e imposibil. Însă, în contextul amintit, dacă se concretizează acel PUZ, vom avea 30 de parcări noi și o degrevare a zonei de alte 30 care acum sunt folosite de locatarii blocului menționat.

5. ”Cetatea din inima Transilvaniei”

·         Domeniu: Turism

·         Deponent: Andrei Raul Scrob

Motivare:

Proiectul propus se suprapune cu proiecte în derulare ale Primăriei municipiului Alba Iulia, de valorificare turistică a patrimoniului.

De asemenea, nu e formulat concret ce se dorește, informațiile specificate fiind extrem de vagi.

6. ”Bere artizanală”

·         Domeniu: Turism

·         Deponent: Andrei Buta

Motivare:

Proiectul propus are caracter comercial. Bugetarea participativă nu finanțează proiecte generatoare de venit pentru persoane fizice. Acest proiect ar putea fi eligibil în cadrul unor alte programe de finanțare unde scopul este de a finanța înființare start-up-uri, producători locali.

7. ”Punerea în valoare a fostului traseu al căii ferate înguste din Alba Iulia”

·         Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

·         Deponent: Paul Bosard

Motivare:

Amplasamentul propus se suprapune cu amplasamentul din cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă, aflat în implementare pentru reconversia platformei rutiere prin reabilitarea carosabilului, amenajarea de piste de biciclete delimitate pentru a asigura siguranța bicicliștilor dar și altor participanți la trafic, benzi dedicate pentru autobuze, alei pietonale etc, proiectate conform normelor și cerințelor de proiectare actuale.

Referitor la solicitarea de clarificări vă aducem la cunoștință că străzile propuse de către Dvs se suprapun în totalitate cu amplasamentul proiectelor aflate în derulare de către UAT Municipiul Alba Iulia.
Astfel, regăsiți la următorul link harta cu traseele acestor proiecte:

https://drive.google.com/file/d/1HokDGnKoVPyrHtKhLFZ4N4jKalHKwiqm/view?usp=sharing

Menționăm că primele loturi (culorile albastru și roșu de pe hartă) sunt proiecte cu finanțare nerambursabilă  ale caror contracte de finanțare sunt deja semnate și se află în implementare ( stadiu DALI) , fiind în derulare în prezent procedura de achiziție pentru serviciile de realizare Proiect Tehnic  iar cel de-al treilea proiect este cuprins în lista de investiții, este în stadiul DALI și în acest an se va demara achiziția de servicii pentru realizare Proiect Tehnic. Și acest proiect va fi propus spre finanțare. Toate cele trei proiecte vor trebui finalizate până în 31 decembrie 2023 cel târziu conform clauzelor contractuale asumate de către Municipiul Alba Iulia în relația cu finanțatorul:
Reabilitare infrastructura retea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1, Cod proiect: 125328, valoare totală de 64.217.774,88 leiIndicatori
proiect:
-24 Stații de transport public construite/modernizate – 6,525 km piste/trasee pentru biciclete construite – 11,408 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse – 595 Aliniamente de arbori și arbuști plantați – 8,910 km benzi separate pentru mijloace de transport construite – 38 camere video instalate – 6 stații de închiriere biciclete, de tip Bike-Sharing fiecare dintre ele având 10 biciclete – 3 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit – 6,549 km infrastructură rutieră utilizate de transportul public 2.
Reabilitare infrastructura retea majora de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 2, Cod proiect: 127257, valoare totală de 81.470.449,53 lei

3, Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul
Alba Iulia – Lot 3

Indicatori asumați:
– 9 Stații de transport public construite/modernizate
– 10 km piste/trasee pentru biciclete construite
– 10,6 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse
– 120 Aliniamente de arbori și arbuști plantați
– 10,6 km benzi separate pentru mijloace de transport construite
– 12 stații de închiriere biciclete de tip Bike Sharing (cu 240 de biciclete) Întreaga
flotă de biciclete va fi formată din biciclete electrice, care pot dezvolta viteze de
deplasare de până la 25 km/h și cu o autonomie de minim 60 de km
– 3 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fi
puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit
– 5,3 km infrastructură rutieră utilizate de transportul public
de călători construite/reabilitate/modernizate
– 6,525 km piste/trasee pentru biciclete construite – 11,408 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse – 595 Aliniamente de arbori și arbuști plantați – 8,910 km benzi separate pentru mijloace de transport construite – 38 camere video instalate – 6 stații de închiriere biciclete, de tip Bike-Sharing fiecare dintre ele având 10 biciclete – 3 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit – 6,549 km infrastructură rutieră utilizate de transportul public21 Stații de transport public construite/modernizate- 9,54 km piste/trasee pentru biciclete construite- 14,54 km zone pietonale și semi-pietonale construite/modernizate/extinse- 168 Aliniamente de arbori și arbuști plantați- 9,54 km benzi separate pentru mijloace de transport construite-  57 camere video instalate- 12 stații de închiriere biciclete de tip Bike Sharing (cu 240 de biciclete) Întreaga flotăde biciclete va fi formată din biciclete electrice, care pot dezvolta viteze de deplasarede până la 25 km/h și cu o autonomie de minim 60 de km- 3 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice de la nivelul ariei instalate care vor fipuse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit- 8,5 km infrastructură rutieră utilizate de transportul public de călătoriconstruite/reabilitate/modernizate
Documentațiile tehnico economice ale acestor proiecte pot fi consultate la sediul primăriei, oricând.

8. ”Canalizare menajeră str. Sliven”

·         Domeniu: Amenajare spații publice

·         Deponent: Carolina Maxim

Motivare:

Din cate cunoaștem în stadiul actual nu se pot respecta distanțele minime față de magistralele de gaz, dar așteptăm răspunsul proiectantului cu privire la fezabilitatea măsurii propuse.

9. ”Serialul albaiulian – Mă cunoașteți?”

·         Domeniu: Educație și cultură

·         Deponent: Vinicius Moldovan

Motivare:

Din păcate, studiind bugetul, proiectul propus are aspect comercial. De asemenea proiectul este vag, astfel încât nu se poate evalua corespunzător.

10. ”Panouri fotovoltaice”

·         Domeniu: Mediu

·         Deponent: Cornel Goia

Motivare:

Proiectul dumneavoastră nu se încadrează deoarece această investiție se supune reglementărilor stabilite de legislația dedicată protejării și conservării monumentelor istorice. De asemenea,  Direcțiea Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba, a oferit un aviz negativ prin adresa numărul 110782/30.10.2020.

11. ”Ziua curățeniei”

·         Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

·         Deponent: Gligor Marian Vladimir

Motivare:

Proiectul propus nu presupune o investitie în infrastructură/ respectiv nu se impune o alocare bugetară dar se poate relua acțiunea privind concursul dedicat asociațiilor de proprietari iar acțiunile din concurs pot fi stabilite de către asociația de proprietari în funcție de nevoile constatate în comunitate.

12. ”Amenajare zonă de promenadă pe Râul Ampoi”

·         Domeniu: Spații verzi

·         Deponent: Andrei Sorin Harbea

Motivare:

Proiectul propus nu se încadrează în bugetul alocat sesiunii I a bugetării participative.

13. ”Amenajare trotuar și parcare strada Târgului Alba Iulia”

·         Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

·         Deponent:Adina Catinean

Motivare:

Proiectul propus nu se încadrează deoarece doar 164 metri lineari figurează ca domeniu public.

Niciun comentariu încă.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.