identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte
Alba-Iulia-foto-bugetare-participativa

Întrebări frecvente

Cine poate propune proiecte?

Toți cetățenii care au domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

Cum se trimite o propunere?

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei bugetării participative bugetareparticipativa.apulum.ro, respectând calendarul de implementare al bugetării participative.

Care sunt domeniile în care propunerile trebuie să se încadreze?

 • Amenajare spații publice/zone verzi
 • Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
 • Oraș digital
 • Sport, educație și cultură
 • Turism

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

Ce criterii de eligibilitate trebuie să îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 • Să corespundă unui obiectiv de interes general.
 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Municipiului Alba Iulia şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
 • Să nu realizeze activități cu scop comercial sau publicitar.
 • Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
 • Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul regulament.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă.
 • Să nu genereze costuri legate de salarizare.
 • Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria municipiului Alba Iulia, cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
 • Inițiatorul nu poate fi angajat al Primăriei municipiului Alba Iulia sau consilier local în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.
 • Inițiatorul depune ideea de proiect în nume propriu și nu pentru ONG-uri, asociații, fundații, societăți comerciale sau alte persoane juridice. Fondurile alocate proiectelor nu pot fi utilizate de ONG-uri sau alte persoane juridice în scopul finanțării activității curente ale acestora.
 • Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnicecu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

Care este suma maximă alocată procesului de bugetare participativă?

Bugetul propus pentru ediția 2022 a procesului de bugetare participativă este de 1.000.000 lei, cu TVA inclus. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate două sau mai multe proiecte.

Propunerile pot fi însoțite de o documentație suplimentară?

Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 Mb. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.

Propunerile vor fi supuse la vot așa cum au fost depuse?

Municipiul Alba Iulia va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri ce nu ajung să fie supuse votului vor primi explicaţii privind motivele acestei decizii.

Este posibil să se schimbe o propunere în cazul în care s-a făcut o greșeală sau se dorește editarea ei?

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Municipiul Alba Iulia revizuiește toate propunerile?

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni.

Câte propuneri pot fi depuse de un cetățean?

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative, într-un calendar de finanțare.

Cum se votează un proiect?

Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative. Fiecare cetățean care are domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia poate vota câte un proiect din fiecare domeniu.

Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Cum se poate obține o clarificare suplimentară cu privire la bugetarea participativă?

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bugetareparticipativa@apulum.ro sau la numărul de telefon 0258819462, tasta 9, în fiecare zi lucrătoare, de luni până joi, între orele 07.30-16.00, iar vineri între orele 07.30-13.30.

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram