identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ – SESIUNEA I

Publicat în: 
1 august 2020
 1.  DESCRIERE

Art.1. Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Alba Iulia, care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei, cetățenii municipiului Alba Iulia, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte. 

Art.2. Propunerile de proiecte depuse pe platformă urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de Municipiul Alba Iulia începând cu anul 2021.

Art.3. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

Art.4. Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Alba Iulia.

II. OBIECTIVE

Art.5. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local inițiate de cetățeni.

Art.6. Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

 1. Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația publică locală.
 2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor.
 3. Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă.
 4. Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate.
 5. Îmbunătățirea serviciilor publice locale.
 6. Consolidarea democrației.
 7. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale.

III. PARTICIPANȚI, ETAPE ȘI CALENDAR

Art.7. Toți cetățenii care au interes în dezvoltarea municipiului Alba Iulia și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă.

Art.8. Procesul de bugetare participativă organizat de Municipiul Alba Iulia, care debutează în luna septembrie a anului 2020, se desfășoară în următoarele etape:

 1. DEPUNEREA PROIECTELOR

Art.9. Proiectele pot fi depuse online pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro.

Art.10. Cetățenii municipiului Alba Iulia care doresc să depună proiectele online, sunt invitați să își facă un cont pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro. Odată ce contul le este validat, își pot depune online proiectele pentru dezvoltarea orașului.

 • ANALIZA PROIECTELOR

Art.11. Fiecare proiect primit prin platforma bugetareparticipativă.apulum.ro va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi publicat pe site. Nu se vor publica proiectele care prin conținutul lor instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare.

Art.12. Se va analiza eligibilitatea proiectelor, conform cu prevederile prezentului Regulament. 

Art.13. Dacă mai multe proiecte au obiective asemănătoare sau se află în proximitate geografică, primăria își rezervă dreptul de a le modifica în sensul adaptării acestora din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură.

Art.14. Persoanele ale căror proiecte au fost declarate neeligibile vor primi un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile. 

Art.15. Proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și vor fi supuse votului cetățenilor.

 • VOTUL PE DOMENII

Art.16. Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.apulum.ro. 

Fiecare cetățean cu un cont valid poate vota câte un proiect din fiecare domeniu definit la  cap. IV. pct.3. 

Art.17. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Art.18. Municipiul Alba Iulia se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

Art.19. Dacă apar modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă, acestea vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.

 • AFIȘAREA REZULTATELOR

Art.20. Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu, până la consumarea bugetului alocat.

Calendarul propus este următorul:

 • depunere proiecte – 01.09.2020-30.09.2020
 • analiză și evaluare proiecte – 01.10.2020-31.10.2020
 • etapa de vot – 01.11.2020-30.11.2020
 • afișarea proiectelor câștigătoare - 02.12.2020

IV.  PROPUNERILE DE PROIECTE

 1. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul platformei bugetare participativă. Propunerile trimise în orice alt mod sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare de Municipiul Alba Iulia.
 2. Bugetul propus pentru sesiunea I a procesului de bugetare participativă este de 1.000.000 lei, cu TVA inclus. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate unul sau mai multe proiecte.
 3. Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-unul din următoarele domenii:
  1. Amenajare spații publice
  1. Oraș digital
  1. Spații verzi
  1. Educație și cultură
  1. Alei, trotuare, zone pietonale
  1. Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
  1. Sport, sănătate
  1. Turism
  1. Social
  1. Mediu
 • Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Municipiului Alba Iulia şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
 • Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 • Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă.
 • Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnicecu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

Art.21. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic.

 • Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 • Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite. 
 • Fiecare propunere trebuie sa se încadreze într-un cost total de cel mult 1.000.000 de lei (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament, proiectul va fi declarat neeligibil.
 • Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Municipiului Alba Iulia și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 • Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Alba Iulia, existând și posibilitatea ca ele să fie integrate în proiecte mai largi.
 • Accesul la diferite faze ale votului poate fi restricționat din punct de vedere al locației utilizatorului, pe raza municipiului Alba Iulia – pentru a ne asigura că proiectele câștigătoare sunt cu adevărat reprezentative pentru comunitate. Platforma de bugetare participativă colectează date despre locația utilizatorilor pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

V. ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

 1. Analiza tehnică, financiară și juridică a propunerilor este realizată de către Municipiul Alba Iulia, printr-o echipa tehnică de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului sau prin alte acte administrative. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile de proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și proiectele câștigătoare pot suferi ajutări tehnice și/sau financiare din partea Municipiului Alba Iulia, dacă este necesar. De asemenea, similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 3. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul bugetareparticipativa.apulum.ro.
 4. Toate propunerile de proiecte și fișierele care le-au fost atașate devin proprietatea municipiului Alba Iulia, iar deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

VI. ASPECTE JURIDICE

 1. Platforma de bugetare participativă procesează date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, email, număr de telefon, data nașterii, locație în scopul utilizării platformei. Toți cei care își validează contul își dau acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să colecteze și să folosească aceste informații în scopul agreat.
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bugetareparticipativa.apulum.ro să folosească datele cu caracter personal furnizate. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro sau colectată de către Municipiul Alba Iulia, atunci când se utilizează platforma este supusă politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Platforma bugetareparticipativa.apulum.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).
 3. Municipiul Alba Iulia asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia, dar nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 5. Municipiul Alba Iulia nu poate fi tras la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către dumneavoastră. Utilizatorii sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă.
 6. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi care locuiesc, muncesc sau studiază în Alba Iulia. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro nu permite înregistrarea mai multor conturi aparținând aceleiași persoane.
 7. Votarea este restricţionată la teritoriul municipiului Alba Iulia. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza municipiului Alba Iulia și să permiteți accesul la locația dumneavoastră.
 8. Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro, acestea putând fi comunicate partenerilor noștri pentru o bună desfășurare a proceselor de bugetare participativă.
 9. Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării și ștergerea integrală.

DISPOZIŢII FINALE

Art.22. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărâre de Consiliu Local, iar orice modificare/completare va fi supusă aprobării.

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram