identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

Alba Iulia 2022 – proiect-pilot pentru un observator de peisaj cultural urban

Conținutul propunerii

CONTEXT: Având în vedere fenomenul dezvoltării și urbanizării înregistrat la nivel global în ultimele decenii, Comisia U.N.E.S.C.O. pentru Cultură a adoptat în Noiembrie 2011 o Recomandare U.N.E.S.C.O. pentru Peisajul Istoric Urban*, cu scopul de a crea un instrument de protejare a patrimoniului natural şi cultural urban. Prin acest act declarativ se conturează astfel necesitatea de a încuraja conservarea acestui tip de peisaj cultural, prin dezvoltarea de planuri şi strategii de management dedicate zonelor istorice urbane, pentru a fi luate în calcul în vederea menţinerii identităţii de valoare în contextul strategiilor ample de dezvoltare durabilă. Una din recomandările metodologice prevede ca aceste instrumente de protecție ar trebui să dispună de „cunoştinţe şi metode de planificare urbană, care trebuie să ajute la protejarea integrităţii şi autenticităţii caracteristicilor peisajului urban. De asemenea, acestea trebuie să ajute la recunoaşterea importanţei culturale şi a diversităţii, furnizând metodele de monitorizare şi gestionare a schimbărilor care apar, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a spaţiului urban. Aceste metode trebuie să aibă la bază documentaţia corespunzătoare şi să ajute la identificarea caracteristicilor naturale şi culturale. Evaluarea impactului patrimoniului, al celui social şi de mediu trebuie să fie folosită pentru a susţine şi facilita procesele de luare a deciziilor în cadrul unei dezvoltări durabile.”

NECESITATE: Zonele istorice din peisajul urban al municipiului Alba Iulia pot fi caracterizate ca având abundente şi diverse interacțiuni și manifestări de patrimoniu cultural, modelate de generaţii succesive, reprezentând, per ansamblu, un element cheie pentru aspiraţile şi eforturile umane din acest spaţiu şi timp. Protejarea acestui tip de patrimoniu cultural presupune, în termeni simpli, identificarea, conservarea şi gestionarea zonelor istorice în cadrul contextelor urbane mai largi, o primă etapă constând în evidenţierea inter-relaţiilor dintre formele fizice, organizarea spaţială, aşezarea şi componentele naturale, împreună cu valorile sociale, culturale şi economice. Propunerea noastră are în vedere crearea unui sistem integrat de documentare și monitorizare, fotografică dar și prin alte metode moderne, a peisajului urban al municipiului Alba Iulia, folosind informații cu caracter vizual dar și spațial, culese periodic (serii temporale, la intervale regulate) în zone recunoscute ca având o dinamică accelerată de dezvoltare / alterare peisagistică.

SCOP: Scopul de lungă durată al proiectului este monitorizarea evoluției peisajului urban al municipiului Alba Iulia, în mai multe puncte cheie, pentru a înțelege dinamica și trend-ul urmat de dezvoltarea infrastructurii și a zonelor rezidențiale. Aceasta se va putea face prin analiza comparativă a unor documentații vizuale anuale (pot fi chiar sezoniere), din aceleași puncte de perspectivă, reunite sub forma unei colecții fotografice / baze de date. Proiectul propus în această fază este considerat drept un proiect-pilot, în acestă etapă urmărindu-se definirea sistemului de perspective reprezentative și realizarea unei prime documentări de referință (base line survey), urmând ca apoi să fie, cel mai probabil, integrat și dezvoltat ca și instrument de lucru în strategia de dezvoltare durabilă pe termen lung a municipiului nostru. Odată realizată această documentare de referință proiectul poate fi apoi preluat și implementat anual de către autorități, fie prin achiziționarea de servicii similare fie prin implicarea unor actori locali (școli, licee, universitate, muzeu, centre culturale etc), care să folosească aceleași puncte de perspectivă. Fondul de date cules si extins în fiecare an se va constitui într-o veritabilă arhivă vizuală a dezvoltării orașului, o memorie a locurilor și oamenilor.

METODE: Proiectul presupune într-o primă fază definirea unor perspective-cheie din peisajul urban al municipiului Alba Iulia, fie prin prisma valorii lor intrinsece (exemplul ansamblului arhitectural Cetate) fie din prisma dinamicii accelerate și a potențialului ridicat de dezvoltare și chiar de pierdere a caracteristicilor de valoare (zone de dezvoltare imobiliară, demolări etc), a se vedea FIGURA 01. O a doua fază este realizarea unei documentări complete ce va fi folosită ca element de referință pentru etapele următoare, cunoscută în literatura de specialitate drept baseline survey. Documentarea propriu-zisă se va face în primul rând dintr-o perspectivă umană, de la sol, prin panorame 360, pentru o imagine de ansamblu fiind mai apoi realizate și panorame aeriene, de la o înălțime relativ joasă (aproximativ 100 m) (FIGURA 02). Documentarea unor peisaje urbane poate fi dusă, pentru câteva zone cheie, la nivelul următor, folosind tehnologia terrestrial laser scanning – TLS, ce permite documentarea cu precizie ridicată a elementelor componente ale unor zone de peisaj prin intermediul norilor de puncte 3D (FIGURA 03).

OBIECTIVE: Se propun astfel pentru documentarea fotografică panoramică un număr de 20 de puncte de perspectivă, 10 în zone cu obiective de patrimoniu cultural (Cetate, orașul de jos, Cimitirul Evreiesc etc) și 10 în zone cu dinamică de dezvoltare accelerată (zona Partoș - podul Mureș, zona gării, zona Casa de Cultură a Studenților – sediul BRD Centru, zona fostului magazin Unirea, zona Bazinului Olimpic etc). Pentru documentarea TLS vor fi alese 5 locații, 3 cu monumente istorice (zona celor două Catedrale – Poarta IV, casele vechi din Orașul de Jos – Str. Primăverii – Casa Velican, Cimitirul Evreiesc) și 2 în zonele cu dinamică accelerată / zone ce sunt prevăzute a intra în dezvoltare / proiecte imobiliare curente (zona Casa de Cultură a Studenților – sediul BRD, zona Podul Mureș). Acest sistem de puncte fixe stabilit la nivelul anului 2022, poate fi completat mai apoi, în fazele ulterioare, de orice alte puncte din oraș ce devin active din punctul de vedere al proiectelor de infrastructură viitoare.

UTILIZATORI: Produsele proiectului pot fi utilizate atât de câtre publicul larg cât și de administrația locală. Pentru informarea directă a publicului despre rezultatele proiectului sunt prevăzute două standuri informative mobile de 2x3 m, ce pot fi instalate la sediul Primăriei și / sau în cadrul Centrului de Promovare Turistică / Centru de inovare. Panoramele 360 pot fi accesate prin intermediul telefoanelor mobile și a ochelarilor VR, aceștia din urmă fiind disponibili prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică sau recentul Centru de Inovare, propus în 2020. Aceste panorame pot fi inserate și în pagina web a Municipiului, pentru promovare online. Norii de puncte 3D proveniți din documentarea TLS pot fi vizualizați prin intermediul unui software gratuit de vizualizare (free viewer) instalat pe o stație grafică cu funcție de stocare și redare a datelor, putând fi realizate măsurători de precizie și adnotări sub formă de text, fotografie sau audio, în cadrul ședințelor forurilor decizionale.

Buget

(Activitate / operațiuni, Buc., Preț unitar, TOTAL_RON) panorame sferice (360 de grade) de la sol, 20, 600, 12000 panorame sferice (360 de grade) aeriene, 20, 600, 12000 documentare TLS zone (5 zone / 50 stații) , 5 x 50, 250, 62500 licență software procesare PointCab Origin Pro, 1 , 35000, 35000 documentare GPS GNSS (Stereo 70), borne, 20 + 25, 100, 4500 taxe inserare panorame 360 în pagina web (embedding), 20 + 20, 100, 4000 stand prezentare proiect (pop-up spider) 2x3m, 2, 1500, 3000 ochelari VR Oculus Quest 2, stație încărcare, 2, 4000, 8000 Stație grafică vizualizare nori de puncte, 1, 12000, 12000 TOTAL, 153000 RONNume depunător: Călin Șuteu
Domeniu: Oraș digital
Locul propus: Cetate, orașul de jos, Cimitirul Evreiesc, zona Partoș - podul Mureș, zona gării, zona Casa de Cultură a Studenților – sediul BRD Centru, zona fostului magazin Unirea, zona Bazinului Olimpic, zona celor două Catedrale – Poarta IV, casele vechi din Orașul de Jos – Str. Primăverii – Casa Velican (lista poate fi modificată / extinsă)
Beneficiari: Produsele proiectului pot fi utilizate atât de câtre publicul larg (comunitatea locală și turiști) cât și de administrația locală.
Buget LEI: 153000
Număr de voturi: 392

Noutăți

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram