identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

APVLVM PARC - Parc tematic interactiv - tradiții, obiceiuri și meșteșuguri antice

Conținutul propunerii

Conceptul: Apulum Parc este un parc tematic care urmărește cât mai fidel reconstituirea realității daco-romane, civilă și militară, din perioada secolelor II-III. Prin această abordare, Apulum Parc oferă o alternativă pentru istoria „statică” din manuale sau cataloage și dorește să o transpună într-o realitate interactivă prin amenajarea unui parc tematic care va conține cea mai mare diversitate de ateliere din România, prin care se vor reconstitui obiceiuri și meșteșuguri antice, de la fabricarea și utilizarea de unelte și armuri antice până la degustarea de savuroase rețete de gastronomie antică. Imaginea parcului va fi dată de cele două mozaicuri care vegheau din sala principală călătorii ce treceau odinioară prin Gara din Alba Iulia. Acele mozaicuri din nefericire nu mai există azi, ele fiind distruse odată cu renovarea clădirii, însă noi le-am reconstituit grafic după două fotografii făcute cu câteva ore înainte de distrugerea lor.

Parcul tematic nu va fi doar o expoziție interactivă de obiceiuri și meșteșuguri antice, ci și scena de desfășurare zilnică a unor spectacole care să atragă atât turiștii cât și localnicii. În cadrul fiecărui spectacol se vor susține și prezenta tematici diverse, de la viața cotodiană romană și dacică, la istoria militară a Imperiului Roman, a Daciei pre-romane și romane și la istoria orașului Apulum. Deasemenea, vor fi prezentate zilnic lecții aplicate de istorie. Activitatea va consta în interacțiunea cu publicul pe subiecte de istorie dacică și romană, respectiv istorie politică, militară, religioasă și socială, precum și pe teme de industrie casnică și preindustrială, explicații și răspunsuri la întrebări. Daca este cazul, se vor organiza ghidaje la obiective antice din interiorul Cetății. Minim un prezentator va avea studii de specialitate in istorie, absolvite cu diploma de licență în domeniul istorie.

Toate activitățile vor avea ca scop relevarea unor aspecte ale istoriei antice, cu accent pe refacerea unor trasee tehnologice primare, cu ajutorul și prin arheologia experimentală, prezentarea etapelor de lucru, a materialelor specifice epocii daco - romane și a tehnicilor de confecționare artizanală a diverselor obiecte specifice Antichitații. Toate atelierele vor fi detaliate și explicate de către personal de specialitate și de către meșterii prezenti.

În cele ce urmează vă prezentăm propunerea în ceea ce privește atelierele și activitățile ce vor anima Apulum Parc.

1. Tabără militară – tabără civilă – spectacol militar – spectacol coregrafic Tabăra va fi formată dintr-un grup de romani care reconstituie o vexilație (unitate) a legiunii I Adivtrix care a luptat în cele două războaie daco-romane sub conducerea împăratului Traian (98-117 p.Ch.), un grup de daci Apoulon și o trupă de dansatoare, Antheia Imperialis, care reconstituie dansuri de inspirație antică.

2. Officina monetaria Atelierul presupune o incursiune în fascinanta lume a numismaticii din antichitatea daco-romană și oferă prilejul vizitatorilor de a primi explicații de specialitate și de a asista la întregul proces de fabricare a monedelor (replici), exact așa cum se desfășura în urmă cu două milenii. Sub îndrumarea personalului nostru, publicul poate contribui la prepararea, topirea și turnarea pastilelor monetare și, mai apoi, la baterea efectivă a monedelor cu matrițele din dotarea atelierului. Atelierul prezintă o parte dintre cele mai cunoscute monede care au circulat în lumea romană, grecească și dacică (denari, avrei, kosoni) precum și informațiile aferente despre costurile/prețurile și folosirea lor. Atracția atelierului constă din prezentarea și folosirea unei replici de matriță romană cu efigia împăratului Septimivs Severvs (193-211 p.Ch.) și reprezentarea familiei imperiale, însoțită de legenda FELICITAS SAECVLI pe avers, o monedă emisă de împărat în onoarea dinastiei sale.

3. Scripta militaris Atelierul realizează replici din alamă/fier după tăblițele militare de identificare utilizate de armata romană imperială pentru recuperarea soldaților căzuți în lupte și pentru organizarea mai eficientă a efectivelor militare active. Procesul de realizarea a acestor tăblițe metalice de tip signacvlvm se desfășoară în fața publicul și constă dintr-un set de pansoane cu care se imprimă pe tăblițe, prin batere, datele de identificare ale soldatului: nomen, praenomen, cognomen, unitatea militară din care făcea parte, rangul și, uneori, date cu caracter personal. Tăblițele deveneau bunuri de mare preț pentru soldați și erau purtate la gât sau în huse speciale din piele. Importanța acestor tăblițe de identificare a fost redescoperită și utilizată din nou în Europa abia din secolul XVIII.

4. Officina scriptoria În compunerea atelierului se află mai multe replici după obiectele de uz casnic din viața cotidiană civilă și militară din antichitatea romană. Dintre acestea amintim o replică a celebrei hărți a Imperiului Roman de la începutul secolului V p.Ch., Tabvla Pevtingeriana, replici după recipiente pentru păstrat uleiuri, parfumuri, cerneluri; obiecte de igienă și întreținere personală (strigilis, bureți naturali), accesorii și obiecte de podoabă (fibule, ace de păr, piepteni), obiecte cu caracter magico-religios (tabella defixiones), însemne și reprezentări ale puterii imperiale romane (imagini și busturi de împărați). O componentă importantă a acestui atelier este cea privitoare la modul de realizare a scrisului în antichitate pe suporți de papirus, pergament și tăblițe cerate. Grafia latină este prezentată în acest cadru în cele mai mici detalii, începând cu pregătirea instrumentelor de scris (styli), prezentarea literelor și cifrelor latine, precum și modul de redare a acestora pe suport de papirus cu cerneală sau pe tăblițele cerate prin incizarea cu ajutorul obiectelor ascuțite.

5. Fabrica ossis Arta prelucrării materiilor dure animale (oase, coarne, fildeș) a atins apogeul tehnologic și artistic în Imperiului Roman în cursul secolelelor I-III p.Ch., când aproape orice obiect din metal sau sticlă își avea un corespondent realizat din os sau corn. Fabrica ossis este un atelier complex de prelucrarea osului și cornului, constând din replici 1:1 după unelte antice din fier folosite pentru debitarea, cioplirea, strunjirea și șlefuirea materiilor dure animele. Acest meșteșug se rgăsește pe tot cuprinsul Imperiului și evidențiază pragmatismul roman de a întrebuința cât mai mult din materiile prime pe care le aveau la dispoziție. Atelierul nostru este focusat pe cercetarea evoluției acestui meșteșug în situl arheologic de la Apvlvm în cursul secolelor II-III p.Ch., sit care deține cea mai bogată și diversificată colecție de artefacte de acest tip din Dacia Romană; toate demonstrațiile tehnologice de prelucrare sunt însoțite de explicații de specialitate și informații cu caracter general despre antichitatea de la Apulum și din Dacia Romană, menite să faciliteze înțelegerea rolului și importanța meșteșugului respectiv în realitatea civilă și militară de acum 1800 de ani.

6. Domvs lararivm Cultul domestic al familiei romane se afla la loc de mare importanță în antichitate, crezându-se că acesta stă chiar la baza bunei funcționări a Imperiului Roman. În centrul acestuia se afla, de regulă, un altar (lararivm) în care familia își ținea la loc de cinste zeii protectori (lares) ai casei și cărora le închinau la intervale regulate diverse jertfe și ofrande, menite să apere familia/așezarea/comunitatea/Imperiul de rău. Replica noastră de lararivm este dedicată geniului protector al legiunii a I-a Adivtrix și a EXERCITVS ROMANORVM DACIAE (armatei romană din Dacia); între pereții săi pot fi văzute replici după obiectele care asigurau desfășurarea momentelor de aducere de ofrande, precum accera (vas pentru tămâie), salinvm (vas pentru sare), gvtvs (recipient pentru lapte/vin), patera (farfurie pentru mâncăruri), tvribvlvm (vas pentru arderi de mirodenii plăcut mirositoare), lvcerna (opaiț, pentru lumină). Acest atelier cu un pronunțat caracter interactiv oferă o amplă introducere în lumea religioasă romană în care voința divină se împletea și se condiționa tot timpul cu mersul vieții.

7. Materia medicae Vitală pentru toate comunitățile antice, medicina a ocupat un loc central și important în viața de zi cu zi. Strămoșii noștri daco-geți sunt recunoscuți pentru numeroasele cunoștiințe pe care le-au deprins în acest domeniu, cunoscând calitățile plantelor tămăduitoare, momentele lor de recoltare, procedeele de prelucrare și preparare a leacurilor binefăcătoare pentru trup și suflet. Atelierul de plante medicinale se află în grija marelui preot dacic și tot de la el aflați lista plantelor cunoscute și folosite de daci precum și proprietățile lor curative. Atelierul oferă și o introducere consistentă în lumea unei medicvs roman cu întreaga sa poveste în serviciul armatei romane.

8. Gastronomia antică Lumea gusturilor antice este mult mai complexă decât ne-am putea imagina în prezent; mai plină de arome și ingrediente rare aduse de romani din Orient, Asia și Africa, gastronomia romană prezintă cele mai fine preparate aflate pe mesele marilor oameni politici și militari, dar și preparate simple, consistente, de care se bucurau clasele sociale mijlocii și soldații de rând. Majoritatea rețetelor prezentate la acest atelier se regăsec în singura carte de bucate păstrată din antichitate, De Re Coquinaria a faimosului bucătar Marcvs G. Apicivs (25 a.Ch. – 37 p.Ch.). Demonstrațiile noastre culinare au la bază principalele ingrediente folosite în lumea romană și dacică, precum: grâul și derivatele sale, uleiul de măsline, vinul, ouăle, carnea de porc, oaie, vită, capră, păsări, pești, fructe, fructe de mare și legume – majoritatea condimentate cu miere, garvm (sos de pește), silphivm și fervla (plante aromatice rare), oțet, semințe de pin, coriandru, cimbru, izmă, piper etc. Demonstrațiile gastronomice sunt însoțite și de prepararea băuturilor specifice precum siropurile și vinurile dulci, aromate cu smochine, curmale, mentă sălbatică, piper și miere. Acest atelier se organizează la cerere, într-un cadru organizat cu acces la sursă de apă; ingredientele și cantitățile lor sunt asigurate de organizator și pot fi și sub forma unor degustări sau mese propriu-zise.

9. Lvdi Florae Ludi Florae, Floralia sau „jocurile Florei” reprezenta în antichitatea romană un festival cu caracter religios dedicat zeiței Flora, patroana florilor, a tinereții și a primăverii. Sărbătoarea zeiței avea loc pe 27/28 aprilie și dura șase zile, până la începutul lunii mai și consta în ceremonii, ofrande speciale (piacvla), jocuri și dansuri, toate împodobite cu multe flori. Ceremonialul nostru, Florifertvm, așa cum se numea în antichitate, reconstituie o parte din lungul festival care se desfășura în timpul Imperiului, și constă într-un moment principal condus de un preot al zeiței, un flamen Florialis, alcătuit din scene de teatru (lvdi scaenici), concursuri și libații în onoarea zeiței. „Festivalul primăverii” reunea atunci, ca și acum, toți locuitorii unei așezări într-o sărbătoare a bucuriei și a biruinței asupra iernii. Acest moment este organizat de trupa de dansuri de inspirație daco-romană, Antheia Imperialis; pe parcursul evenimentului publicul larg are șansa de a deprinde mișcări coregrafice de inspirație antică sub îndrumarea coregrafei noastre.

10. VEXILLA – expoziție de artă romană. Conține o colecție de 35 de vexilla (steaguri militare romane) reprezentând simbolurile protectoare ale primelor 28 de legiuni imperiale din timpul împăratului Octavianvs Avgvstvs și informații de bază despre istoricul lor (data și locul înființării, principalele campanii militare în care formațiunile au fost implicate, momente cruciale din activitatea lor și ultimele atestări). Pentru organizarea expoziției este necesar un spațiu ferit de intemperii și cu posibilitatea panotării pânzelor pictate. Până în prezent colecția este unică în Europa.

11. Atelier de mozaic antic - Va propune turiștilor un mod plăcut şi creativ de petrecere a timpului liber: descoperirea şi experimentarea uneia dintre cele mai vechi şi spectaculoase arte decorative – mozaicul.Mozaicul este un procedeu tehnic în care opera de artă este constituită din mici fragmente cubice sau prismatice de materiale dure, divers colorate, fixate laolaltă cu ajutorul cimentului, masticului sau altui tip de adeziv. Materialele pe care le vom folosi sunt marmura, gresia, ceramica smălţuită şi sticla colorată, iar obiectele pe care le vom decora sunt atât utile cât şi estetice.

12. Fierărie dacică cu forjă cu foi în care turiștii vor avea ocazia să vadă pe viu modalitatea de confecționare atât a obiectelor și uneltelor necesare traiului cât și a armelor albe. Atelierul constă în amplasarea forjei (foale + vatră) și a două nicovale mici, una cu corn si una rotundă. La nicovale se vor repara arme, se vor făuri artizanal piese de metal : fibule, vârfuri de săgeți, cuie etc.. Pe lângă acestea va fi prezentat și instrumentarul specific acestui meșteșug (ciocane, clești, dălți, dornuri, pile etc.)

13. Atelier de olărit: turiștii vor avea ocazia să învețe tainele artei olăritului. Un simplu bulgare de lut va prinde viață și se va transforma într-un obiect decorativ unic. Are în componență două secțiuni: roata olarului și modelaj la liber. Activitatea constă în modelarea în crud a lutului și realizarea a diverse figurine și vase. Vor fi deasemenea prezentate și echipamentele specifice, respectiv: roata olarului, masa de modelaj, lut, unelte auxiliare de lemn, etc.

14. Atelier de fabricare a bijuteriilor: Activitatea constă în modelarea diverselor componente mici pentru echipament: fibule, catarame, butoni, ținte, ornamente etc. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă ustensilele specifice: nicovală mică, clești, ciocane, dălti, sârmă de cupru, alamă etc

15. Atelier de meșteșuguri casnice: țesut, brodat, tors. Activitatea constă în țesutul la război, torsul lânii, brodat. Echipamentele și materialele atelierului vor fi: război de țesut, furcă de tors și fus, material de brodat, ace, lână, ațe, etc.

16. Fabricare cămășilor de zale. Activitatea constă în producerea inelelor de sârmă și țeserea lor în plan. Echipamentele și materialele atelierului vor fi: dispozitiv de rulare, ciocan, clești, sîrmă de fier.

17. Atelier de confecționare a săgeților. Activitatea constă în asamblarea unor săgeți funcționale cu ajutorul următoarelor elemente: tije de lemn, vârfuri de săgeată, penaj, dispozitiv de sertizare

18. Atelier de Pielărie. Activitatea constă în confecționarea diverselor piese din piele: curele, tolbe, borsete, încălțări etc, utilizându-se instrumentele specifice meșteșugului: cutite de pielar, sule, ace, ață, clești, ciocane, dălți

19. Atelier interactiv de tehnici de luptă şi utilizare armament dacic şi tir cu arcul. Se adreseaza atât începătorilor cât și avansaților, atât copiilor cât si adultilor. Sesiunea de tragere va începe cu explicarea măsurilor de siguranță precum și cu explicarea regulilor de tragere. Un instructor va fi prezent mereu pentru a ajuta și supraveghea activitatea.

 

Atașamente proiect:

10-Oficina-monetaria_30092021104804

11-Monede-2_30092021111232

12-Monede_30092021110846

apulum parc

.Nume depunător: Constantin Lucian Pralea
Domeniu: Turism
Locul propus: Curtea Palatului Copiilor din Cetatea Alba Carolina
Beneficiari: Turiștii, albaiulienii
Buget LEI: 431400
Număr de voturi: 2317

Noutăți

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram