identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

Centru de inovare al orașului

Conținutul propunerii

Alba Iulia este consacrată de cuvântul unitate, iar comunitatea noastră are nevoie de o platformă legitimă și asumată de colaborare între administrația publică, mediul economic și cel non-guvernamental. Cetatea este cu siguranță inima orașului, amenajarea unui spațiu dedicat coagulării comunității active oferindu-i și rolul de motor de dezvoltare, prin valorificarea capitalului uman care în prezent emigrează în *ritm accelerat spre centre urbane mai mari. ( *n.r. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 1.1.5 lit. g) )

PREMISE & JUSTIFICARE PROIECT: – Lipsa unui spațiu public adecvat unui hub de dezvoltare a orașului – Important! Existența de actori cu potențial economic, educațional și social neexploatat: Universitatea “1 Decembrie 1918”, Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice Cluj-Napoca, Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan”, Colegiul Economic "Dionisie Pop Marțian", Asociații Culturale, mari companii, IMM-uri din sfera industriilor creative, ONG-uri. – Lipsa consiliilor colaborative între mediul public și cel privat – Lipsa de coerență și de putere de penetrare a proiectelor organizate individual – Incapacitatea de atragere a marilor investiții în domeniile creative

OBIECTIVE: – Amenajarea Caponierei din spatele Palatului Apor ca Centru de Inovare – Crearea unui sistem de acces automat și gestionarea online a programului de funcționare – Gestionarea unui calendar public unic de evenimente din sfera creativă, pentru a maximiza impactul acestora. – Organizarea de Consilii Colaborative regulate, între reprezentanți ai mediului public și privat. – Posibilitatea închirierii spațiului pentru școli, universități, asociații profesionale și sociale, companii, administrație în scopuri didactice, economice sau de creație – Generarea unui efect de Cluster care va permite creșterea competitivității organizațiilor locale, datorită schimbului de informații și facilitării parteneriatelor. – Reducerea fenomenului de migrație a populației înalt specializate spre centre urbane mai mari.Nume depunător: Mihai-Marius Mermezan
Domeniu: Oraș digital
Locul propus: Strada Păcii, Alba Iulia, Romania ( Caponiera din spatele Palatului Apor )
Beneficiari: Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi companiile locale, organizațiile non-guvernamentale și administrația locală. Beneficiarii direcți cuprind orice om interesat de dezvoltarea intracomunitară și va da acestora posibilitatea de creștere în orice areal creativ. Beneficiarul princpial al proiectului va fi chiar comunitatea locală, creând retenția de tineri bine pregătiți, dimanism si efervescență în mediul social și economic al orașului
Buget LEI: 700000
Număr de voturi: 789

Noutăți

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram