identitate-program-poca-2
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 128599, codul SIPOCA 637. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
logo-alba-iulia
Votare proiecte

Sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice pentru iluminat public

Conținutul propunerii

Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public Amplasarea de panouri solare pe stâlpii de iluminat public din Alba Iulia Preambul: Iluminatul public este unul dintre principalele avantaje ale evoluției tehnologice de care ne bucurăm cu toții și de pe urma căruia beneficiem zi de zi (noapte de noapte). Este prezent pe străzile noastre de foarte mulți ani, dar sunt puțini cei care se gândesc la costurile pe care acesta le implică pentru municipalitate și la faptul că, pe lângă a fi un mare ajutor pentru omenire, este și un potrivnic naturii, iar preocuparea legată de mediul înconjurător este una dintre principalele direcții către care trebuie să ne îndreptăm în secolul XXI.

În acest context, panourile fotovoltaice pot fi o soluție de luat în calcul. Cu ajutorul lor, iluminatul public urban devine mai eficient, mai grijuliu cu mediul înconjurător și mai puțin costisitor. Context: În Alba Iulia se desfășoară în ultimul timp lucrări de modernizare a rețelei de alimentare cu energie electrică a stâlpilor de iluminat public și de îngropare a cablurilor electrice utilizate în acest scop.

De asemenea, Alba Iulia își propune și dorește să devină un oraș prietenos cu mediul înconjurător, fapt pentru care trebuie să apeleze la implementarea de soluții cât mai ecologice în toate domeniile. Totodată, într-o perioadă de nesiguranță generată de incertitudini de ordin financiar, orice economie la bugetul local poate fi o sursă de finanțare pentru alte direcții care au fost neglijate până în prezent sau care au devenit o prioritate în contextul celor mai recente evenimente.

Rol: Rolul sistemelor de iluminat fotovoltaic în cadrul comunităților urbane este atât unul de asigurare, la costuri rezonabile, a iluminării necesare pe timp de noapte pentru pietoni și participanții la traficul rutier, cât și de promovare a energiei regenerabile și a unui mediu curat, în armonie cu arhitectura urbană.

Prezentare: Iluminarea stradală cu panouri solare reprezintă un sistem alimentat de panouri fotovoltaice montate pe același stâlp unde este montat și corpul de iluminat. Panourile fotovoltaice încărca o baterie (acumulator) în perioada cu soare, iar aceasta la rândul său alimentează sursa de iluminat în timpul nopții, fiind capabilă să ofere suficientă energie electrică pe parcursul a câteva zile (de la 2 la 5 zile în funcție de capacitatea și performanțele acumulatorului) chiar dacă timpul este înnorat. Acest sistem devine foarte eficient și avantajos din punct de vedere economic dacă utilizează în calitate de sursă de iluminare becuri LED ce au un consum foarte redus. Astfel pot fi utilizate panouri fotovoltaice de dimensiuni mai mici și baterii de capacitate mai ridicată care implică și costuri corespunzătoare. Alternativ, stâlpii de iluminat solari sunt stâlpi cu panouri fotovoltaice complete, ce includ toate componentele necesare, inclusiv baterii pentru stocarea curentului.

Panourile solare sunt montate pe stâlpi printr-un sistem de montaj în care se află acumulatorul, precum și alte componente (controler solar de încărcare, controler pentru lumină, senzori etc.). Montând astfel de sisteme cu energie solară, fiecare stâlp are propriul sistem fotovoltaic, și nu mai este nevoie de cabluri pentru infrastructură. Alimentarea se face direct pe stâlp, de la panourile sau bateriile din sistemul fotovoltaic.

Cu ajutorul sistemelor fotovoltaice nu numai că nu mai este nevoie de energie electrică de la rețea, ci reprezintă și un mod de a economisi energie electrică și de a reduce semnificativ costurile de întreținere și producere a energiei electrice necesară pentru iluminatul public. Mai presus de atât, instalând asemenea panouri în oraș reușim să producem energie electrică din surse regenerabile și astfel contribuim în mod direct la grija față de mediul înconjurător. Singura operațiune necesară pentru instalarea sistemului este operațiunea de amplasare a panourilor (sau stâlpilor dacă este cazul). Pentru acest lucru nu este nevoie de lucrări de mare anvergură (săpături, șanțuri, trasare de cabluri etc.) și nici racordarea la rețeaua de energie electrică.

În principiu funcționarea sistemului de iluminat pe bază de energie solară constă în transformarea luminii din timpul zilei în curent electric de un panou solar, care la rândul său este înmagazinat într-un acumulator. Energia din acest acumulator este transformata din nou în lumină de o lampă de tip economic pe timpul nopții. Lampa solară este comandată de un senzor de lumină care poate să pornească și să oprească automat lampa.

Puterea luminoasă este direct dependentă de puterea panoului solar, acumulatorului și a becului economic. Alegerea unui sistem de iluminat fotovoltaic optim amplasării în comunitățile urbane presupune parcurgerea a două etape de dimensionare: dimensionare din punct de vedere lumino-tehnic În cadrul acestei etape de dimensionare se vor determina caracteristicile lumino tehnice ale corpului de iluminat și modul de amplasare în zona străzii sau a aleii necesare a fi iluminată, în conformitate cu standardul european CEN/TR 13201 pentru iluminat. dimensionare din punct de vedere al autonomiei în funcționare. Această etapă de dimensionare pleacă de la puterea corpului de iluminat și modul de amplasare pentru a dimensiona corect panoul fotovoltaic și acumulatorul în condițiile păstrării autonomiei de o zi și ținând cont de umbrirea care poate apărea asupra panoului fotovoltaic, realizată de elementele de arhitectură amplasate în apropierea panoului fotovoltaic. Va fi acordată atenție specială pentru: modul de alegere corectă și dimensionare eficientă a elementelor componente ale  sistemelor de iluminat fotovoltaice amplasate, amplasarea și implementarea corectă a modulelor fotovoltaice și acumulatorilor precum și a stâlpilor (dacă este cazul).

Iluminatul public având ca sursă de energie lumina solară a fost ales datorita evoluției rapide a acestor tehnologii, iluminatul alimentat solar a devenit un trend natural și modern, spre care se îndreaptă cei ce doresc implementarea unei soluții eficiente, atât din punct de vedere financiar, ecologic și tehnologic, dar și din punctul de vedere al serviciilor adiționale pe care aceste soluții le oferă. Această metodă va reduce semnificativ costurile generate de iluminatul public, iar toate economiile pot fi direcționate către alte obiective prioritare pentru dezvoltarea orașului. Amplasare: Zonele în care se pot utiliza sisteme de iluminat fotovoltaice aferente comunităților urbane sunt: iluminatul public al străzilor cu trafic intens sau a zonelor pietonale, iluminatul ambiental al parcurilor, iluminatul stațiilor de transport în comun și a zonelor adiacente, iluminatul și semnalizare trecerilor de pietoni

Avantaje: Avantajele implementării proiectului: economie la bugetul local prin reducerea cheltuielilor necesare pentru iluminatul public, creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, asigurare de surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice), costul de alimentare cu energie electrica este zero, întreținerea simplă, la costuri reduse, fiabilitatea tehnică sporită din cauza lipsei firelor aeriene, independența față de sursele tradiționale de energie poluante, element de arhitectură urbană De acest proiect poate beneficia întreaga comunitate locală, atât locuitorii, cât și instituțiile din zonele unde există rețea de iluminat public.

Municipalitatea își va diminua astfel costurile cu iluminatul public, folosind o sursă de energie regenerabilă. Amplasamentul proiectului: Panourile fotovoltaice (sau sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public) pot fi montate pe o arteră principală sau secundară sau pe o porțiune din aceasta, preferabil într-o zonă în care cablurile stradale au fost deja îngropate. De exemplu, Calea Moților. În general, implementarea nu durează mai mult de 12 luni întrucât este un proiect de o complexitate redusă.

Cost estimativ: 200000 - 300000 de lei pentru dotarea/implementarea a aproximativ 100 de stâlpi de iluminat public. Referințe tehnice: - https://www.agir.ro/buletine/2691.pdf - http://blog.e-acumulatori.ro/supraveghere-si-iluminat-public-cu-panouri-fotovoltaice/ - http://pvtrin.eu/assets/media/PDF/Publications/Informational%20Material/Installing%20PV-Practical%20guide/68.pdf Referințe comerciale: - https://www.palagio.ro/stalp-iluminat-panou-fotovoltaic-amplasare-strazi-parcuri-gradini-alei-zone-rezidentiale - https://www.juko.ro/stalpi-de-iluminat-public-stradal - https://www.esolar.ro/stalpi-cu-led-uri-pentru-iluminat-stradal-led-5m.htmlNume depunător: Marius Rusu
Domeniu: Alei și trotuare; zone pietonale
Locul propus: Panourile fotovoltaice (sau sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public) pot fi montate pe o arteră principală sau secundară sau pe o porțiune din aceasta, preferabil într-o zonă în care cablurile stradale au fost deja îngropate. De exemplu, Calea Moților.
Beneficiari: De acest proiect poate beneficia întreaga comunitate locală, atât locuitorii, cât și instituțiile din zonele unde există rețea de iluminat public.
Buget LEI: 300000
Număr de voturi: 42

Noutăți

Copyright Municipiul Alba Iulia © 2024
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram